Ένωση 45 Κατασκευαστών Επίπλων

prionidi

Κατάλληλο κυρίως για τη περισυλλογή / απορρόφηση λαδιών ή άλλων υγρών από διαρροές. Καθαρό Πριονίδι χωρίς ακαθαρσίες, πλαστικά ή μεταλλικά κατάλοιπα, ιδανικά για κάθε χρήση.

Διατίθεται σε σακούλες των 4 κιλών

Σημαντική Παρατήρηση: Πάντοτε να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς κάθε φορά που αποθέτετε χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα Πριονίδια.

Περισσότερα στο 210 9920 492